Voor iedere erkende parochie is er één kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad. Sinds 22 december 2022 maakt de parochie Meuzegem deel uit van de kerkfabriek van Wolvertem St Laurentius.
De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.

 

Deze opdracht omvat het onderhoud en de bewaring van de kerk en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De kerkfabriek is eigenaar van de zaal die tegen de pastorij werd aangebouwd. Pastorij en zaal vormen samen het ontmoetingscentrum van Meuzegem.

De kerkraad van Wolvertem St Laurentius bestaat vandaag uit volgende leden:

Van rechtswege: Dirk De Gendt, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke

Verkozen:
- Hoogsteyns Gilbert, voorzitter
- Boogmans Jos, secretaris
- Van Ransbeeck Frank, penningmeester
- Roelants Patrick, lid
- Leon Greetje, lid.