Vanaf heden kan je, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van het ontmoetingscentrum.
Indien je er een activiteit wil plannen vind je hier alle nuttige informatie over:


- de agenda, zodat je kan nagaan wanneer de lokalen en zaal nog beschikbaar zijn;
- het huurreglement en de huurovereenkomst samen met alle praktische informatie zoals een grondplan , een inventaris van het beschikbare materiaal, etc...;
- waar en bij wie je terecht kan met verdere vragen en voor de definitieve reservatie.